Dränera och rensa diken

shutterstock_212388016

Något som ingen av oss ser fram emot är väl att dränera runt huset eller att rensa diken. Detta är dock ofta helt nödvändiga göromål, eftersom du annars kan dra på dig översvämningar och fuktskador, något som blir både kostsamt och tidsödande om det får gå riktigt långt.

Att dränera är en investering i sig, men den kan många gånger löna sig och betala tillbaka sig både en och två gånger. När du ska dränera runt huset kan det vara bra att använda en så kallad dränkpump, en dränkbar pump som klarar av att vara nedsänkt i vatten. Använd också gärna en pump som klarar av att det är både grus och sand i vattnet, om du ska tömma diken eller dränera runt själva huset. Med denna typ av pump blir arbetet mycket enklare, då det går snabbt och enkelt att tömma vatten ur både diken, avlopp och andra ställen där du snabbt behöver pumpa upp vatten.

Renovering och dränering

Vid renovering är en dränkpump i det närmaste oersättlig för att undvika att exempelvis dräneringsvattnet och regnvatten överbelastar dräneringslösningen i huset och orsaka fuktskador. Det här gäller speciellt om du har en lösning som innebär att det vatten som dräneras gör detta tillsammans med regnvatten. Du kan då installera en pump som för vattnet vidare till exempel en brunn eller liknande. Detta kan förhindra stora problem med översvämning och fuktskador om det kommer mycket nederbörd.

Ska du renovera, behöver du ofta också dränera runt huset, något som ofta måste göras med jämna mellanrum i alla fall. För att undvika fuktskador när du exempelvis byggt ut huset, behöver husgrunden dräneras. Beroende på förhållandena i omgivningen runt ditt hus kan du behöva göra detta regelbundet. Var uppmärksam på om ditt hus behöver dräneras om. Det är visserligen både arbetsamt och kostsamt att dränera, men kan blir mycket dyrare och mer arbetsamt om du låter bli.

Arkiv

Kategorier